SPICE- czym jest ?

 

Co zrobić, by okresowa wstrzemięźliwość seksualna służyła jedności małżeńskiej?

Dr Thomas Hilgers

Pozytywne podejście do wstrzemięźliwości

Pozytywne podejście do wstrzemięźliwości? Większość ludzi jest przekonana, że nie ma nic pozytywnego we wstrzemięźliwości. Jednakże pary małżeńskie, które z powodzeniem używają CREIGHTON MODEL FertilityCare System uczą się, że wstrzemięźliwość może być pozytywnym doświadczeniem we wzroście ich relacji małżeńskich.

Używając naturalnych metod planowania rodziny, para staje się bardziej świadoma ich wspólnej płodności i uczy się, że jeżeli chcą odłożyć poczęcie w tym momencie ich życia, konieczna jest wstrzemięźliwość od aktu małżeńskiego w czasie płodnym. Jest to całkowicie nowe doświadczenie i raczej obca koncepcja od tych, które promują natychmiastowe zaspokojenie. Patrząc na to w takiej perspektywie musimy uświadomić sobie, że wstrzemięźliwość jest naturalnym doświadczeniem. Przez większość naszego życia nie współżyjemy, dlatego można powiedzieć, że wstrzymujemy się od stosunku seksualnego przez większość czasu.

Ponieważ wszyscy wnosimy zarówno mocne strony jak i słabości w nasze małżeństwo, idea wstrzemięźliwości lub oczekiwania może wywołać zwrot w naszym myśleniu. Świadomość bycia ludźmi , którzy potrafią sprostać wyzwaniom, którzy wykazują samokontrolę a nie próbują dopasować się do nieosiągalnego zmysłowego wizerunku, który przedstawiamy jest w muzyce, filmach czy telewizji, może wzmocnić poczucie własnej tożsamości. W końcu naszym głównym narządem seksualnym jest mózg.

Kiedy małżonkowie nie potrafią zaakceptować okresowej wstrzemięźliwości, zwykle oznacza to, że w małżeństwie są także inne problemy. Małżonkowie nie nauczyli się jeszcze rezygnować z siebie dla dobra drugiego lub dla wspólnej relacji. Dojrzałe pary wiedzą, że wstrzemięźliwość seksualna jest wyzwaniem, któremu mogą sprostać, mimo iż nie zawsze jest to łatwe. Nowożeńcom , którzy powstrzymywali się od współżycia seksualnego przed ślubem będzie jeszcze łatwiej.

Czasami kobieta obawia się, że wstrzemięźliwość będzie zbyt trudna dla mężczyzny, że może to być fizycznie i psychologicznie niezdrowe dla niego. Jest to dosyć powszechnie obecny w społeczeństwie stereotyp „playboya”. Mamy tendencję do zapominania, że istnieje duża różnica pomiędzy „chcę” a „potrzebuję”.

W rzeczywistości, mąż często dodaje zachęty i otuchy, mówi, że to nie jest zbyt ciężki problem dla niego i że razem mogą nad tym pracować. Z pomocą CREIGHTON MODEL FertilityCare System można się nauczyć różnicy pomiędzy dotykiem afirmującym a podniecającym.

 

SPICE

Uzytkownik modelu CrMS, metody rozpoznania płodności, uczy się koncepcji SPICE w czasie wstrzemięźliwości małżeńskiej. Skrót SPICE wyjaśnia różne sposoby odnoszenia się do siebie par w ich relacjach.

S-Spiritual= duchowy- wspólna modlitwa małżonków i rodziny umacnia wzajemną miłość i zaufanie;

P-Physicial=fizyczny- czystą praktyką jest tzw.”twórcze przytulanie” czyli przytulanie i pocałunki. Małżonkowie uczą się, że mogą po prostu poprzestać na nich w okazywaniu wzajemnej miłości. To często wymaga praktyki i rozmowy, aby każde z nich wiedząc, w którym momencie następuje pobudzenie seksualne, starało się tego punktu nie przekroczyć. Czasami może pomóc spacer lub gry sportowe. Małżonkowie mogą również doświadczyć przepięknego odczucia, które nazywamy efektem miesiąca miodowego. Przez wstrzemięźliwość od stosunku płciowego podczas dni płodnych, wznowienie aktu małżeńskiego w dni niepłodne, będzie jak miesiąc miodowy.

I-Intelectual=intelektualny- czytając materiały dostarczane przez instruktora, poprzez uczenie się rozumienia i szanowania własnego ciała, para dochodzi do uznania aktu małżeńskiego i prokreacji jako czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego. Małżonkowie mogą również czytać razem Pismo Święte lub inne książki albo po prostu prowadząc rozmowy inspirujące intelektualne.

– Robienie dla siebie nawzajem wyjątkowych rzeczy takich jak gotowanie specjalnych dań, zostawianie liścików, przynoszenie kwiatów…wszystko to pomaga wzrastać miłości. Stosowanie metod rozpoznania płodności jest naturalnym sposobem komunikacji , aby otworzyć się i wzrastać w związku.

E-Emotional=emocjonalny- Otwarcie i ufanie dzieląc się swoimi odczuciami, małżonkowie często odkrywają jak bardzo wzrastają we wzajemnej wspólnocie. Rozwijają nowe, pogłębione zaufanie, że są akceptowani i kochani nawet wtedy, gdy okazują swoje najgłębsze emocje, takie jak frustracja czy złość, ale także radość i zadowolenie. Bardzo ważne jest także docenienie poczucia humoru współmałżonka. Trudne niekiedy rozmowy o uczuciach marzeniach wymagają, by małżonkowie wygospodarowali specjalny czas tylko dla nich.

                 Korzyści wynikające ze wstrzemięźliwości

Istnieje kilka korzyści wynikających z praktykowania okresowej wstrzemięźliwości w małżeństwie. Jest nią przede wszystkim efekt „miesiąca miodowego”, który przynosi więcej radości i seksualnego pełnienia następującego po doświadczeniu tęsknoty w trakcie wstrzemięźliwości podczas okresu płodnego. Para często odkrywa, że uczucie całkowitego oddania i dzielenia się bez barier lub antykoncepcji daje większe spełnienie seksualne i pomaga im wytrwać we wstrzemięźliwości seksualnej w czasie płodnym.

Inne korzyści to polepszenie wzajemnego porozumienia się. Ważne jest , aby rozmawiać szczerze otwarcie o intencjach i uczuciach, kiedy oboje partnerów jest zaangażowanych w rozeznanie wielkości rodziny przy wykorzystaniu tej metody rozpoznania płodności. Akt małżeński może dać poczucie miłości, intymności, komfortu, a nawet wzmocnić poczucie własnej wartości jednakże przytulanie i rozmowa mogą często wzmacniać uczucia. Małżonkowie doświadczają tych korzyści, gdy nauczą się porządkować w ten sposób swoją wzajemną relację. Innym pozytywnym wskaźnikiem jest wzrost samokontroli i odpowiedzialności. Partnerzy ćwiczą te cnoty podczas okresu wstrzemięźliwości i generalnie doświadczają głownie wzrostu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Korzystanie z CREIGHTON MODEL zacieśnia więź między małżonkami. Oboje wiedzą że są naprawdę przez współmałżonków kochani i nie są wykorzystywani jako obiekty seksualne, lecz miłują się wzajemnie w sakramencie małżeństwa.

Jedną z największych  korzyści wstrzemięźliwości w Creighton Model pochodzi jednak z duchowego rozwoju i dobrego samopoczucia małżonków i rodziny. Kiedy ludzie wiedzą, że podążają za planem Boga i że są otwarci na Jego obecność, doświadczają pokoju w małżeństwie i rodzinie, co mogą zobaczyć inni.

Szacunek do męża lub żony, włączając jego i jej płodność daną przez Boga, jest niezrównanym przykładem bezwarunkowej miłości. Zaufanie wzrasta, ponieważ małżonkowie wzajemnie doceniają umiejętność samokontroli, która płynie z miłości. Wszystko to prowadzi do dużych bardziej dojrzałego związku opartego na miłości, wzajemnych wartościach, samokontroli, zaufaniu i szacunku.

Para, która korzysta z CREIGHTON MODEL pełniej doświadcza tego , co św Paweł napisał w Pierwszym Liście do Koryntian (13,4-7) „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu , nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.”