Przed wizytą u lekarza

Dlaczego przed wizytą u lekarza (polegającego na kartach obserwacji według Modelu Creighton ) należy skonsultować kartę obserwacji z instruktorem Modelu Creighton ?

Mówi się, iż karta obserwacji jest swoistym narzędziem diagnostycznym dla lekarza konsultanta NaProTechnology.

Skoro więc ma być ona jednym z narzędzi diagnostycznych cyklu to musi być ona poprawnie prowadzona i poprawnie wypełniana.

W tym ma nam pomóc odpowiednio przeszkolony Instruktor Modelu Creighton, który uczy nas metody i czuwa nad jej poprawnym prowadzeniem.

A co jeśli przedstawimy kartę z drobnymi (jak nam się wydaje) błędami?

Spójrzmy na powyższy przykład:

Karta przedstawia cykl trwający 27 dni, w którym występuje czas miesiączki faza przed i po owulacyjna.

Cykl pierwszy zawiera błędy w postaci:

  • błędnie wyznaczonego dnia Peak
  • błędnie wyznaczona długość fazy PoPeak
  • błędnie obliczony MCS (jakość śluzu szyjkowego)
  • skrócona ilość dni cyklu śluzowego

jakie może mieć to konsekwencje?

  • błędnie wyznaczony dzień Peak przekłada się na błędnie obliczoną długość fazy PoPeak
  • jeśli pacjentka przyjmuje leki w drugiej fazie np P+3 do P+12 rozpocznie przyjmowanie leku od błędnie wyznaczonego dnia cyklu
  • jeśli pacjentka w drugiej fazie cyklu ma zlecone wykonanie badań diagnostycznych w konkretnym dniu np P+7 wykona badanie tak naprawdę w błędnie wyznaczonym dniu co może przełożyć się na wynik badania
  • poprzez błędnie wyznaczony dzień Peak MCS osiągnął w cyklu nr 1 mniejszą punktacje niż w poprawionym cyklu nr 2

Przede wszystkim karta obserwacji powinna być prowadzona w poprawny rzetelny sposób, aby mogła być rzetelnym źródłem informacji tak dla użytkownika jak i lekarza .

 

Instruktora w swoim województwie znajdziesz na stronie www.fccp.pl  w zakładce instruktorzy i lekarze.

ZAPRASZAMY