CREIGHTON MODEL FertilityCare System (obserwacja cyklu kobiety) umożliwia poznanie i zrozumienie faz płodności i niepłodności występujących w cyklu kobiety. Dzięki takiej wiedzy małżonkowie odpowiedzialnie podejmują decyzję co do poczęcia lub odłożenia poczęcia w czasie.

Prowadzenie obserwacji cyklu daje również kobiecie możliwość obserwowania i zachowywania jej zdrowia rozrodczego i ginekologicznego.

Podstawowym założeniem NaProTechnology jest oparcie leczenia na fizjologii cyklu kobiety. Obserwacje te stanowią doskonałe narzędzie diagnostyczne, a także w bezpośredni sposób angażuje małżonków w proces leczenia.

System Model Creighton stanowi niemalże przełom w możliwościach diagnostycznych. System ten wraz z Naprotechnologią dąża do tego, iż to małżeństwo ma stawać się „ekspertem” od własnej płodności i własnego rytmu biologicznego poprzez ich zrozumienie i poznanie. Użytkownicy uczą się obserwacji cyklu, rozpoznania prawidłowych i zaburzonych cykli, by dzięki nabytej wiedzy móc współpracować z lekarzem konsultantem w dziedzinie NaProTechnology – są to ogromne zalety Modelu Creighton. Poprzez takie podejście płodność małżeńska jest otaczana autentyczną troską. Ponadto Model Creighton i NaProTechnology to realna alternatywa dla in vitro, a dodatkowo metody naturalne zwiększają szansę na poczęcie.

Naukę Modelu Creighton należy rozpocząć od spotkania wprowadzającego prowadzonego przez Instruktora Modelu Creighton. Spotkanie to szczegółowo wyjaśnia czym jest Model Creighton i sposób prowadzenia obserwacji.

Cykl nauki obejmuje 8 spotkań rozłożonych w konkretnych odstępach czasowych licząc od spotkania wprowadzającego (więcej: zakładka  „sposób postępowania”).

Spotkanie wprowadzające ma na celu zapoznać osobę zainteresowaną systemem z tematyką związaną z Modelem Creighton. Podczas tego spotkania przedstawiana jest ogólna prezentacja zazwyczaj małej grupie osób lub indywidualnie. Po nim można także zapisać się na pierwsze spotkanie indywidualne.

Spotkania indywidualne odbywają się w odpowiednio ustalonych odstępach czasowych (więcej: zakładka „sposób postępowania”).

Podczas każdego spotkania indywidualnego instruktor sprawdza czy kobieta we właściwy sposób prowadziła obserwację i zapis biomarkerów, a także pomaga w odpowiednim naniesieniu na kartę badań wykonanych w danym cyklu oraz przyjmowanych leków.

Można śmiało powiedzieć, iż karta obserwacji jest swoistym narzędziem diagnostycznym dla lekarza konsultanta w dziedzinie NaProTechnology, którego zadaniem jest wyleczyć niepłodność.

Wiele par stosujących Model Creighton zauważa, iż wraz ze zrozumieniem i docenieniem własnej płodności, jej zasad ich wzajemna miłość i szacunek do siebie nawzajem pogłębiają się. Dzieje się tak ponieważ Model Creighton i NaProTechnology traktują płodność jako normalny i zdrowy proces, który należy chronić, szanować, zrozumieć i z miłością pielęgnować.

 

Jesteś zainteresowany ?

Serdecznie zapraszam na naukę rzetelnej i pewnej metody obserwacji cyklu wg Modelu Creighton.

 

 

 

 

 

Skorzystaj z formularza kontaktowego