Niepłodność jest objawem schorzeń, które leżą u jej podłoża. Choroby, które powodują niepłodność, mają dwojakie następstwa. Nie tylko zaburzają funkcjonowanie samej płodności, ale także przyczyniają się do krótko- i długofalowych problemów zdrowotnych. Uporczywa niechęć do rozpoznawania  zaburzeń które powodują niepłodność z takiej perspektywy jest jednym z większych błędów współczesnego podejścia do wyleczenia niepłodności.

Problemy związane z niepłodnością niosą ze sobą także poważne skutki emocjonalne. Z kolei stres psychiczny i presja społeczna mogą w ogromnym stopniu przyczyniać się do różnego rodzaju form niepłodności.

Dzięki Modelowi Creighton po raz pierwszy można zaobserwować wzorce śluzu szyjkowego w czasie pełnego cyklu miesiączkowego. Informacje podane przez kobiety w kartach obserwacji mają niesamowitą wartość i można je uzyskać tylko w ten właśnie sposób. Poniższy przykład  przedstawia prawidłowy cykl miesiączkowy z prawidłowym wzorcem śluzu, z oznaczonym dniem PEAK i prawidłową fazą poPEAKową. Dodatkowo pokazano poziomy hormonów estradiolu (czarne słupki) i progesteronu (czerwone słupki), by zobrazować związek między zapisami na karcie CrMS, a zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie kobiety.

Na kolejnej karcie obserwacji widać całkowicie suchy cykl. Podczas całej długości cyklu nie zaobserwowano obecności żadnego śluzu. Takie wzorce suchego cyklu występują u około 15 procent wszystkich kobiet z cyklami o regularnej długości i problemem niepłodności. Suche cykle – z brakiem śluzu – wynikają z nieprawidłowości hormonalnych. Jak wiadomo cykl suchy jest objawem nieprawidłowej folikulogenezy i luteogenezy (nieprawidłowego rozwoju pęcherzyka Graffa, a w konsekwencji – ciałka żółtego). To jest także związane z nieprawidłowościami dotyczącymi samej owulacji.

Niepłodność

 Model Creighton (ang. Creighton Model System – CrMS) odgrywa ogromną rolę w przypadku pacjentów, którzy doświadczają trudności z uzyskaniem poczęcia z powodu niepłodności męskiej. W takich przypadkach dokładne rozpoznanie czasu płodnego może pomóc parze ze znaczną oligospermią (tj. znacznie obniżoną liczbą plemników w nasieniu – przyp. tłum.) w uzyskaniu ciąży.

Prawidłowa liczba plemników powinna wynosić 20 mln/ml lub więcej, zaś ruchliwość (odsetek plemników ruchliwych) powinna być większa niż 70 procent. Dodatkowo, w morfologii (kształt plemników) odsetek prawidłowych plemników powinien wynosić powyżej 60 procent. W ciągu ostatnich lat wiele laboratoriów nieświadomie zmieniło swoją klasyfikację morfologii plemników. Laboratoria takie przyjęły to, co określa się jako „ścisłe kryteria Krugera”. Ten bardzo ostry system klasyfikacji odnoszący się do morfologii plemników został wprowadzony publikacją Krugera z roku 1988. W klasyfikacji tej morfologia może być bardzo niska, a nadal jest traktowana jako prawidłowa. Przykładowo  w wielu przypadkach nawet jeśli morfologia przewyższa 14 procent, to jest traktowana jako normalna. Innymi słowy, w ramach tego systemu nawet 80 do 85 procent plemników może być nieprawidłowych morfologiczne, lecz sama liczba plemników może nadal być uważana za prawidłową. Jest to sprzeczne z wszelką logiką.

Ważne jest zrozumienie tego, iż jeśli problem z płodnością leży po stronie mężczyzny to należy zrobić wszystko, aby poprawić funkcjonowanie jego organizmu ale przede wszystkim maksymalnie wspomóc organizm kobiety i w tym może pomóc Model Creighton.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że system Krugera powstał z myślą o tych pacjentach, którzy chcą skorzystać z zapłodnienia in vitro lub innej technologii sztucznego wspomaganego rozrodu. Laboratoria przyjęły takie podejście z powodu ogólnie panującego trendu, aby stosować właśnie te kryteria. Jednak bardzo wiele małżeństw nie jest zainteresowanych podjęciem próby zapłodnienia in vitro.

Otrzymują w ten sposób informacje, które de facto mają dla nich bardzo ograniczoną wartość.

Skorzystaj z formularza kontaktowego