Czym jest NaProTechnology?

NaProTechnology (Natural Procreative Technology)tzn Wsparcie Naturalnej Prokreacji jest to nowa gałąź medycyny , sposób leczenia bezpłodności, który odnosi się do zdrowia rozrodczego, jest on nakierowany na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie.

Niepłodność definiowana jest współcześnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), utrzymywanego powyżej 12 miesięcy,bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych. /WHO/

Twórcy tej metody wychodzą z założenia, że problem lub problemy, których objawem jest niepłodność trzeba usunąć, a nie jak to bywa w inVitro pomijać. Wszystkie zaburzenia które dotyczą przekazywania życia mają swoją przyczynę i sposób leczenia.

NaProTechnology polega na odszukaniu przyczyny niepłodności i jej usunięciu dzięki czemu uzyskuje się powrót płodności, a to skutkuje poczęciem i urodzeniem dziecka. Jest to bezpieczny system leczenia bezpłodności i zaburzeń ginekologicznych.

Ta nowa nauka została rozwinięta dzięki wysiłkom badawczym podjętym w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction (Omaha, Nebraska, USA). Metoda leczenia ściśle opiera się o ginekologiczny zapis obserwacji cyklu kobiety w ramach tzw CREIGHTON MODEL FertilityCare System.

W NaProTechnology stosuje się leczenie przyczynowe: chirurguczne (np. usuniecie ognisk endometrialnych, zrostów, niedrożności jajników), zachowawcze (np. antybiotykoterapia, stymulacja jajeczkowania), dietetyczne (np. dieta niskowęglowodanowa, eliminacyjna). Natomiast w metodzie tej nie ma miejsca na stosowanie inseminacji i zapłodnienia pozaustrojowego!!!

NaProTechnology stanowi nowoczesną, skuteczną i atrakcyjną dla dużej części pacjentek metodę zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń zdrowia prokreacyjnego.

Efektem NaProTechnology jest nie tylko zajście w ciążę i urodzenie dziecka, ale też właściwe wyleczenie schorzeń, które powodują niepłodność i ogólna poprawa kondycji zdrowia kobiety, dzięki temu możliwe jest naturalne poczęcie i urodzenie kolejnych dzieci zgodnie z życzeniem rodziców.

NaProTechnology to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Metoda ta służy nie tylko możliwie najłatwiejszemu poczęciu dziecka, ale stanowi też profilaktykę zdrowotną, dlatego może być stosowana z różnych przyczyn – monitorowanie zdrowia, zrozumienie własnej płodności, niepłodność.  Co ważne metoda ta szanuje godność życia ludzkiego oraz nie wyrywa go z naturalnego aktu małżeńskiego. Można powiedzieć, iż jest to proces, terapia pomagająca zajść w ciążę, wyleczyć przyczyny bezpłodności ale także ma być metodą umacniającą więzi i relacje między małżonkami, co jest ważne w procesie leczenia.

NaProTechnology korzysta  z najnowszych osiągnięć różnych dziedzin medycyny, dzięki czemu kompleksowo i wszechstronnie podchodzi do problemu, jakim jest niepłodność.

Warto dodać, iż sposób leczenia oparty na dobrej diagnostyce wg zasad NaProTechnology prężnie rozwija się w całej Polsce, od kilku lat  również w Rzeszowie.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? Zapraszam do kontaktu, zadaj pytanie, dowiedz się więcej.