Oferowana przeze mnie pomoc obejmuje naukę prowadzenia obserwacji wg Modelu Creighton, który jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w NaProTechnologii, zasugerowanie skierowania do lekarza NaProTechnologa oraz współtowarzyszenie w całym procesie leczenia.