Sposób postępowania

Każda chętna kobieta / para małżeńska chcąca rozpocząć przygodę z Naprotechnology powinna ją rozpocząć od tzw sesji wprowadzającej Modelu Creighton (spotkanie przeprowadza przeszkolony Instruktor Modelu Creighton).

Jest to spotkanie mające na celu zapoznać osobę zainteresowaną z metodą, wyjaśnić sens prowadzenia obserwacji oraz jego sposób. Następnie nauka obserwacji cyklu odbywa się podczas spotkań indywidualnych.

Cykl spotkań indywidualnych przedstawia się następująco:

Spotkanie indywidualneOdległość od spotkania wprowadzającego
1 spotkanie2 tygodnie
2 spotkanie4 tygodnie
3 spotkanie6 tygodni
4 spotkanie8 tygodni
5 spotkanie3 miesiące
6 spotkanie6 miesięcy
7 spotkanie9 miesięcy
8 spotkanie12 miesięcy

Po uzyskaniu 2-3 cykli (tj po 4 spotkaniach indywidualnych) wizyta u lekarza konsultanta medycznego w zakresie NaproTechnology.

Wizyta NaProTechnologiczna zakłada 3 stopniowy etap leczenia.

Etap I – Diagnostyka (próba znalezienia przyczyn niepłodności)

identyfikacja problemu (2-6 miesięcy) –etap ten zakłada dalszą nauka Modelu Creighton, interpretację cykli oraz w zależności od potrzeb: diagnostykę hormonalną (skorelowana z przebiegiem obserwacji cyklu), USG, badanie nasienia, diagnostyka zabiegowa.

Etap II – Leczenie przyczynowe

leczenie (1-6 miesięcy) – obserwacje według Modelu Creighton oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne.

Etap III – Utrzymanie efektywnych cykli

utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli – dalsze obserwacje cyklu według Modelu Creighton, a także monitorowanie poziomu hormonów.